Çankaya Anahtarcı Hırsızlığa Son Uygulamaları

MUL-T-LOCK KIRILSADA GÜVENLİ BAREL HIRSIZA DUR DİYEN KİLİT

MultiLocks

Bu yenilikle Bareli kırma girişimlerinde sonuç almayı engellemek hedeflenmiştir. Bu durumda Barel ve tüp öyle bir noktadan kırılmaktadırki, geri kalan kısım içeride kaldığından kırma aparatı ile tutulamaz haldedir ve kapı hala kilitli konumdadır.Üstelik Barel anahtarıyla çalışmaya devam eder

 

stp-kilid

Hırsıza Engel Kilit Koruma Sistemleri Ankara Elektronik Anahtar tarafından uygulanmaya başlanan hırsıza
engel mevcut kapı ve kilit sistemlerini koruma,güçlendirme, halkımız tarafından yogun talep görmüştür. Engel set uygulanan hiçbir kapıyı hırsız hasarsız açamamıştır açamaz iddia ediyoruz.HIRSIZA KARŞI ENGELSET KAPI ve KİLİT KORUMA SİSTEMLERİ Güvenlik, öncelikle mekan güvenliği günümüz dünyasında son derece önemli. Şehirleşme, artan nüfus ve ekonomik gerekçeler güvenlik ihtiyacını da beraberinde artırıyor. İçinde yaşadığımız, çalıştığımız konut ve işyerlerinin dikkatle ve özenle korunması giderek daha önemli hale geliyor. Çünkü art niyetli kişi ve hırsızlar geliştirdikleri birçok yöntemle mevcut koruma önlemlerini etkisizleştiriyorlar. Mekan güvenliğinin sağlanmasında ev ve işyerlerinin nasıl emniyet alına alındığı son derece önemli.

Evlerde hane halkının, iş yerlerinde görevli kimselerin, doğru emniyet önlemlerini, yeterli seviyede uygulaması elzemdir. İstatisliklere göre, hırsızlara karşı etkin korunan mekanlarda çok az, neredeyse minimum düzeyde hırsızlık olayı gerçekleşmektedir.

Mekan güvenliğini tehdit eden art niyetli kişilere karşı geliştirilebilecek en doğru tutum ; alınan doğru ve yeterli önlemlerle ‘caydırıcılık’ oluşturmaktır. Yapılan araştırmalara göre, birçok hırsız mekana kapıyı kullanmak suretiyle girmektedirler. Dolayısıyla mekan güvenliğinde birinci sırada gelen koruma alanı kapılardır. Bunu açık unutulan, emniyet kancasız ve kilidi yetersiz pencereler izlemektedir. Kapı söz konusu olduğunda dış kapı ve kapı çerçevesinin malzemesi ve sağlamlığı ile kapı ve kapı kasası arasında boşluk olmaması önemlidir. Kilit sağlam ancak bu sefer de kapı kasası zayıfsa mekan yine tehdit altındadır.

kasa-kilidi-cankaya

 

Hırsızlar öncelikle yaptıkları kanun dışı işin üstlendikleri riske değmesini isterler. Çok uğraşarak, gürültü çıkararak ve çok zaman harcayarak bir mekana girmektense daha kolay başka bir seçeneğe yönelirler. Amaçları mümkün olan en kısa sürede, en az zahmetle, en düşük riskle bu eylemi gerçekleştirmektir. Hırsızların içeriye girmesi zorlaştırılmalıdır.

ANASAYFA_KAPI11

19803466f74

Bunun için kullanılan bir çok yöntemden yeterli dış aydınlatma, panjur, çelik kapı, çif kilit, demir parmaklıklar, köpek beslemek gibi önlemlerin hiç birinin yeterince caydırıcı olmadığını yaşanan olaylar ve suç istatislikleri kanıtlamıştır. Suçu önlemek ve buna ilişkin çözümler geliştirmek yanlızca polisin görevi değildir. Suçun ve suçlunun önlenmesine toplumun duyarlılığı ve bilincinin artırılmasının yanı sıra; doğru ve yeterli güvenlik önlemlerinin alınması zaruridir.

İşte HIRSIZA KARŞI ENGELSET bu doğru ve yeterli güvenlik ihtiyacı gereksimini çözmek ve kapı ile pencerelerde TAM MANASIYLA ETKİN KORUMA SAĞLAMAK için, ANKARA ELEKTRONİK ANAHTAR. tarafından geliştirildi ve üretildi.

 

Hırsızların hangi yöntemleri nasıl kullanarak mekan güvenliğini tehdit ettikleri fikrinden yola çıkılarak geliştirilen HIRSIZA KARŞI ENGELSET ile artık ‘doğru ve yeterli koruma’ sağlanmakta.